header images

Katalog stron

Regulamin strony

1. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu w treści opublikowanej aktualnie na stronie.

2. Akceptacji regulaminu dokonuje się automatycznie w trakcie dodawania pierwszego wpisu, w chwili jego zatwierdzenia.

3. Administracja może dokonać zmian w treści regulaminu i opublikować jego nową, natychmiast obowiązującą treść.

4. Wpisy można dokonywać wyłącznie w stosunku do witryn, których się jest reprezentantem.

5. Wpis musi posiadać opis promowanej witryny. Opis musi być rzetelny, unikalny i poprawny językowo.

6. Wyłączną odpowiedzialność za treści pojawiające się w portalu ponosi ich autor.

7. Administracja ingeruje w treści niezgodne z prawem lub regulaminem. Mogą być one zmieniane lub kasowane.